මෙහි ඇති සියලුම කතා වල අයිතිය මුල් රචකයා සතු වන අතර කතාව ලබාගත් මුලාස්‍රය අවසානයේ දක්වා ඇත. කතාවේ සත්‍ය අසත්‍ය බව පිළිබද අපගේ වගකීමක් නොමැත.

---පලිගත් අත්මය---

February 20, 2018
 මුසල සුලගක් හෙමිහිට හමා යන්නට විය.. මෝටර් රතයක්ද බයිසිකලයක්ද ගේට්ටුව අසල නතර විය.... බයිසිකලයෙන් බැසගත් වයසක මනුස්සයකු ගට්ටුව ඇරිමට වෙ...
---පලිගත් අත්මය--- ---පලිගත් අත්මය--- Reviewed by InvestCrypto on February 20, 2018 Rating: 5

---ලලිතා---

February 14, 2018
මේ සිද්දිය වෙන්නෙ 1993 අවුරුද්දෙ. හිගුරක්ගොඩ පැත්තෙ තියන පොඩි ගමක වෙච්ච සිද්දියක්. ජයගුරා කියන්නෙ වයස 45ක විතර වයසට වඩා වැහැ...
---ලලිතා--- ---ලලිතා--- Reviewed by InvestCrypto on February 14, 2018 Rating: 5

---වියරුවකි ජීවිතේ---

February 12, 2018
නාන කාමරයට පිවිසි ඕඅයිසී ඒකනායක නාන කාමරය හාත්පස සිසාරා නිරීක්ශනය කරන්නට විය.නානකාමරය පුරා සෑම තැනකම රක්තවර්න ලේ පැල්ලම් තිබුනේ ඒ තුල අ...
---වියරුවකි ජීවිතේ--- ---වියරුවකි ජීවිතේ--- Reviewed by InvestCrypto on February 12, 2018 Rating: 5

---කුරුණෑගල සන්ජීවනී---

February 07, 2018
මම මගේ නෝනයි දරුවයි එක්ක පරන ගෙදර විකුනලා ආවා කුරුණෑගලට.එහෙන් ලස්සන ගෙයක් එක්ක ඉඩමක් අරගෙන අපි සතුටින් ජීවත් වුනා.මගේ රස්සාව තමයි ඇදුම්...
---කුරුණෑගල සන්ජීවනී--- ---කුරුණෑගල සන්ජීවනී--- Reviewed by InvestCrypto on February 07, 2018 Rating: 5
---ඔයා හොල්මන් විශ්වාස කරනවද?--- ---ඔයා හොල්මන් විශ්වාස කරනවද?--- Reviewed by InvestCrypto on January 25, 2018 Rating: 5