මෙහි ඇති සියලුම කතා වල අයිතිය මුල් රචකයා සතු වන අතර කතාව ලබාගත් මුලාස්‍රය අවසානයේ දක්වා ඇත. කතාවේ සත්‍ය අසත්‍ය බව පිළිබද අපගේ වගකීමක් නොමැත.

---ඇත්තටම වෙච්ච සිද්දියක්---

June 24, 2017
මේක ඇත්තටම මට වෙච්ච සිද්දියක් කොහොම හරි මේ සිද්දිය උනේ මන් සාමාන්‍ය පෙල කරන කාලේ. අපේ ගෙදර හිටියා අපේ අම්මගේ අම්මා ඒ කියන්නේ මගේ ...
---ඇත්තටම වෙච්ච සිද්දියක්--- ---ඇත්තටම වෙච්ච සිද්දියක්--- Reviewed by TechZone on June 24, 2017 Rating: 5

---එක භයානක යකෙක්---

June 23, 2017
ඒ 1926 අවුරුද්ද! ඈත ගම්මානෙක ගුරුකම්වලට, පළාතකම ප්‍රසිද්ධ, තරුණ ගුරුන්නාන්සේ කෙනක් හිටියා… නමින් මොහු විමලසේන! වෙනත් පළාත්වලින් ගුරුන්න...
---එක භයානක යකෙක්--- ---එක භයානක යකෙක්--- Reviewed by TechZone on June 23, 2017 Rating: 5