මෙහි ඇති සියලුම කතා වල අයිතිය මුල් රචකයා සතු වන අතර කතාව ලබාගත් මුලාස්‍රය අවසානයේ දක්වා ඇත. කතාවේ සත්‍ය අසත්‍ය බව පිළිබද අපගේ වගකීමක් නොමැත.

---සූරිය කන්ද---

August 04, 2017
වර්ශය වශයෙන් සදහන් කල හැකි කාලයක 1994 වර්ශයේ ජෙප්පන් විසින් කරන ලදයැයි සැලකෙන මිනීමැරැම් විශාල ප්රමානයකට සම්බන්ද,සූරියකන්ද අදටත් නිහඩ ඌ ...
---සූරිය කන්ද--- ---සූරිය කන්ද--- Reviewed by TechZone on August 04, 2017 Rating: 5
---Anneliese Michel | මේ ඇයගේ කතාවයි--- ---Anneliese Michel | මේ ඇයගේ කතාවයි--- Reviewed by TechZone on August 02, 2017 Rating: 5

---අවදි සිහින (Lucid Dreaming)---

August 02, 2017
අවදි සිහින ගැන, මේක කරන විදිහ ගැන ගොඩක් අය අහල තියෙනවා දැක්කා. මේක සිහින පාලනය කියලත් හදුන්වනවා. මෙහෙමයි මේක වෙන්නෙ. අපි නිදා ගත්තම අපේ උ...
---අවදි සිහින (Lucid Dreaming)--- ---අවදි සිහින (Lucid Dreaming)--- Reviewed by TechZone on August 02, 2017 Rating: 5

---මහසෝනා---

August 02, 2017
දින තුන හතරක් එක දිගට ඇද හැලුන වැස්ස යන්තම් හෝ පෑව්වේ හවස් වරැවේ ය.   " අපෝ මාර වැස්සක්නෙ වැස්සෙ තව පොඩ්ඩකින් අයේ ම පටන් ගනී" ක...
---මහසෝනා--- ---මහසෝනා--- Reviewed by TechZone on August 02, 2017 Rating: 5
---මියගියත් පාඩම් කිරීමට ආ මිතුරා--- ---මියගියත් පාඩම් කිරීමට ආ මිතුරා--- Reviewed by TechZone on August 02, 2017 Rating: 5
---ලංකාවට කුවේණිගේ ශාපය වැදිලාද?--- ---ලංකාවට කුවේණිගේ ශාපය වැදිලාද?--- Reviewed by TechZone on August 02, 2017 Rating: 5