මෙහි ඇති සියලුම කතා වල අයිතිය මුල් රචකයා සතු වන අතර කතාව ලබාගත් මුලාස්‍රය අවසානයේ දක්වා ඇත. කතාවේ සත්‍ය අසත්‍ය බව පිළිබද අපගේ වගකීමක් නොමැත.

---බෝනික්කී---

August 17, 2017
" සර්.... බහින්න... සර් බහින තැන මේක නේද... අයියෝ.... ශික් මේ යකා ...." කල්පනාවත් නැති වෙන තරමට බීමතින් සිටි ඔහු රථයෙන් බස්...
---බෝනික්කී--- ---බෝනික්කී--- Reviewed by TechZone on August 17, 2017 Rating: 5

---ඕපනායක අයියා---

August 16, 2017
මේ අපේ ගම් පලාතේ දැනට අවුරුදු 3-4 කට කලින් වෙච්චි ඇත්ත කතාවක්. අපේ නැන්දාලාගේ ගෙදර එහා ගෙදර හිටියේ අයියා කෙනෙක් අයියා කිව්වට මාමා කෙනෙක්...
---ඕපනායක අයියා--- ---ඕපනායක අයියා--- Reviewed by TechZone on August 16, 2017 Rating: 5