මෙහි ඇති සියලුම කතා වල අයිතිය මුල් රචකයා සතු වන අතර කතාව ලබාගත් මුලාස්‍රය අවසානයේ දක්වා ඇත. කතාවේ සත්‍ය අසත්‍ය බව පිළිබද අපගේ වගකීමක් නොමැත.
---මල් ශාලා රියදුරුගේ අත්දැකීම්--- ---මල් ශාලා රියදුරුගේ අත්දැකීම්--- Reviewed by TechZone on September 07, 2017 Rating: 5

---රිය අනතුර---

September 03, 2017
 මෙම සිදුවීම සිදුවන විට මා සේවය කලේ ඉදිකිරීම් සමාගමක ටිපර් රථ රියදුරෙක් ලෙසය.මා සේවය කල ටිපර් රථයද මාගේ මිතුරෙකු විසින් එම සමාගමේ සේව...
---රිය අනතුර--- ---රිය අනතුර--- Reviewed by TechZone on September 03, 2017 Rating: 5