මෙහි ඇති සියලුම කතා වල අයිතිය මුල් රචකයා සතු වන අතර කතාව ලබාගත් මුලාස්‍රය අවසානයේ දක්වා ඇත. කතාවේ සත්‍ය අසත්‍ය බව පිළිබද අපගේ වගකීමක් නොමැත.

---ගන්ධබ්බයෝ---

October 07, 2017
" ටිං ටොං...." " ටිං ටොං .. ටිං ටොං..." " කෝ බං රෙද්ද මුන්... සජියා... කෝ බං උඹලා.." කිහිපවරක් ම දො...
---ගන්ධබ්බයෝ--- ---ගන්ධබ්බයෝ--- Reviewed by TechZone on October 07, 2017 Rating: 5

---තොවිලය - සත්‍ය කතාවක්---

October 03, 2017
ඔන්න බෙරගල පැත්තෙ පොඩි ගමක් තිබිල තියනව අක්කරසීය කියල. ඒ ගම මිනිස්වාසය අඩු නගරයෙන් වෙන් උනු අමුතුම ගමක්. ඒ ගමේ එහාට්ට වෙන්න තමයි මේ සි...
---තොවිලය - සත්‍ය කතාවක්--- ---තොවිලය - සත්‍ය කතාවක්--- Reviewed by TechZone on October 03, 2017 Rating: 5

---වියරු නැන්දණිය---

October 03, 2017
 ඉතාලියේ වසර කීපයක් ගත කල මාත් මාගේ මවත් පියාත් ලංකාවට පැමිණියේ පසුගිය අවුරුද්දේ නොවැම්බර් මාසයේදීය. මාගේ පියාගේ එකම නැගණිය වූ මාලතීගේ(මග...
---වියරු නැන්දණිය--- ---වියරු නැන්දණිය--- Reviewed by TechZone on October 03, 2017 Rating: 5

---වෙසමුණි හෙවත් වෛශවණ---

October 01, 2017
 හෙල යක්ෂ සභාවේ නායකයා ලෙස හැඳින්වෙන්නේ වෙසමුණි යක්ෂ රජුයි. අති විශාල යකඩ යගදාවක් හා රන්කඩුව ඇත. ඔහුගේ දරුණු දඩුවම් ක්‍රම 32ක් ඇතිබව කි...
---වෙසමුණි හෙවත් වෛශවණ--- ---වෙසමුණි හෙවත් වෛශවණ--- Reviewed by TechZone on October 01, 2017 Rating: 5