මෙහි ඇති සියලුම කතා වල අයිතිය මුල් රචකයා සතු වන අතර කතාව ලබාගත් මුලාස්‍රය අවසානයේ දක්වා ඇත. කතාවේ සත්‍ය අසත්‍ය බව පිළිබද අපගේ වගකීමක් නොමැත.

---කුරිරු දඩයම---

October 20, 2017
පොඩ්ඩෙ මාමා කියන්නෙ ගමේ හැමෝම දන්න කියන ඩයල් එකක් මාමගෙ රස්සාව උනේ කිතුල් හකුරැ හදලා විකුණන එක 🍯🍯 ආහ් ඒක එක රස්සාවක් විතරයි ඊට අමතරව ග...
---කුරිරු දඩයම--- ---කුරිරු දඩයම--- Reviewed by TechZone on October 20, 2017 Rating: 5
---ලක්දිවදී දෘශ්‍යමාන වූ ප්‍රේතයන්--- ---ලක්දිවදී දෘශ්‍යමාන වූ ප්‍රේතයන්--- Reviewed by TechZone on October 16, 2017 Rating: 5