මෙහි ඇති සියලුම කතා වල අයිතිය මුල් රචකයා සතු වන අතර කතාව ලබාගත් මුලාස්‍රය අවසානයේ දක්වා ඇත. කතාවේ සත්‍ය අසත්‍ය බව පිළිබද අපගේ වගකීමක් නොමැත.

---මට ඊයෙ රෑ වෙච්ච සිදුවීමක්---

October 23, 2017
 මම හොල්මන් අදුශ්‍යමාන දේවල් විස්වාස කරාට ඊයෙ රාත්‍රිය වෙනකම් මට ඒ වගේ සිදුවීම් අත්දකින්න ලැබිලා තිබුනේ නැහැ...වැල් වටාරම් නැතුව කෙලින්ම...
---මට ඊයෙ රෑ වෙච්ච සිදුවීමක්--- ---මට ඊයෙ රෑ වෙච්ච සිදුවීමක්--- Reviewed by TechZone on October 23, 2017 Rating: 5