මෙහි ඇති සියලුම කතා වල අයිතිය මුල් රචකයා සතු වන අතර කතාව ලබාගත් මුලාස්‍රය අවසානයේ දක්වා ඇත. කතාවේ සත්‍ය අසත්‍ය බව පිළිබද අපගේ වගකීමක් නොමැත.

---නිධානය සොයා පැමිණි උරුමකරු---

November 02, 2017
කම්මැලී වෙලාවට, කරන්ට් ගිය වෙලාවට අම්මයි මායි හොල්මන් කතා හුවමාරු කරගන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නෙ 😍 ඒ වෙලාවක තමා අම්ම මේ කතාව මට කිව්වෙ 😉👌 ස...
---නිධානය සොයා පැමිණි උරුමකරු--- ---නිධානය සොයා පැමිණි උරුමකරු--- Reviewed by TechZone on November 02, 2017 Rating: 5
---මහ රැ ටිපර් වලට ගොඩ වෙන අංකල්ගේ අවතාරය--- ---මහ රැ ටිපර් වලට ගොඩ වෙන අංකල්ගේ අවතාරය--- Reviewed by TechZone on November 01, 2017 Rating: 5