මෙහි ඇති සියලුම කතා වල අයිතිය මුල් රචකයා සතු වන අතර කතාව ලබාගත් මුලාස්‍රය අවසානයේ දක්වා ඇත. කතාවේ සත්‍ය අසත්‍ය බව පිළිබද අපගේ වගකීමක් නොමැත.

---සුමනාගේ ආත්මය හොල්මන් වංගුවේදී මිනිසුන් බිලිගනියි---

November 25, 2017
පෙරදා සවස සිට ඇදහැළෙන චුරු චුරු වැස්ස තවමත් නිමාවී නැත. පියල් ඔරලෝසුවේ කටු දෙස බලාගෙන සිටියේ අරමුණකින් තොරවය. පෙරදා රාත‍්‍රියේ එක්වරම ඇත...
---සුමනාගේ ආත්මය හොල්මන් වංගුවේදී මිනිසුන් බිලිගනියි--- ---සුමනාගේ ආත්මය හොල්මන් වංගුවේදී මිනිසුන් බිලිගනියි--- Reviewed by TechZone on November 25, 2017 Rating: 5
---කය වටා ඇති රශ්මි වළල්ලේ අබිරහස--- ---කය වටා ඇති රශ්මි වළල්ලේ අබිරහස--- Reviewed by TechZone on November 25, 2017 Rating: 5

---ළිඳේ දිය නෑ නාඳුනන තරුණිය---

November 20, 2017
මේ මාගේ මිත්රයෙකුට වූ ඈබෑද්දියකි. සුරේ මා සමග සෑහෙන කාලයක් එකට වෑඩ කළේය. ඔහු බීමට ඈබ්බෑහි වූවෙකි. ඒ පිළිබඳව මෙහි සඳහන් කරන්නේ කාරණය තේරුම...
---ළිඳේ දිය නෑ නාඳුනන තරුණිය--- ---ළිඳේ දිය නෑ නාඳුනන තරුණිය--- Reviewed by TechZone on November 20, 2017 Rating: 5