මෙහි ඇති සියලුම කතා වල අයිතිය මුල් රචකයා සතු වන අතර කතාව ලබාගත් මුලාස්‍රය අවසානයේ දක්වා ඇත. කතාවේ සත්‍ය අසත්‍ය බව පිළිබද අපගේ වගකීමක් නොමැත.

---පිත්තල පදක්කම---

December 06, 2017
ගුනපාල මේ දරුවාව 12f පන්තියට ගෙනියන්න.මිස් ලලනා ට කියන්න මේ අලුත් දරුවෙක් කියලා පන්තියට ගන්න කියලා' විදුහල්පති තුමිය අසල සිටි මැදිව...
---පිත්තල පදක්කම--- ---පිත්තල පදක්කම--- Reviewed by TechZone on December 06, 2017 Rating: 5