මෙහි ඇති සියලුම කතා වල අයිතිය මුල් රචකයා සතු වන අතර කතාව ලබාගත් මුලාස්‍රය අවසානයේ දක්වා ඇත. කතාවේ සත්‍ය අසත්‍ය බව පිළිබද අපගේ වගකීමක් නොමැත.

---අතිජාත මිත්‍රයා තවමත්...---

January 04, 2018
 "මොකට බීවද මන්දා මේ ජරාව" මා මටම කියාගත්තේ. බීම එපා වූ නිසානොවේ. නොසිතු ලෙස යතුරු පැදියේ යනවිට කඩා වැටුණු මහ වරුසාව නිසාවෙනි...
---අතිජාත මිත්‍රයා තවමත්...--- ---අතිජාත මිත්‍රයා තවමත්...--- Reviewed by TechZone on January 04, 2018 Rating: 5