මෙහි ඇති සියලුම කතා වල අයිතිය මුල් රචකයා සතු වන අතර කතාව ලබාගත් මුලාස්‍රය අවසානයේ දක්වා ඇත. කතාවේ සත්‍ය අසත්‍ය බව පිළිබද අපගේ වගකීමක් නොමැත.

---හොල්මන් කතා Official Android App එක---
දැන් ඔයාලට පහසුවෙන්ම හොල්මන් කතා ඔයගේ Android Phone එකෙන්ම කියවන්න පුලුවන්.

www.holmankatha.com
වෙබ් අඩවියේ නිල Android App එක අපි ඔයාලා වෙනුවෙන් Google Play එකට එකතු කලා.

අදම Download කරගෙන දිගටම හොල්මන් කතා කියවන්න.

ඔබගේ අදහස් යෝජනා අප වෙත එවන්න...
 
පහල Link එකෙන් Android App එක Download කරගන්න..


Link

QR Code

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littledj.holmankatha.myapplication

 
---හොල්මන් කතා Official Android App එක--- ---හොල්මන් කතා Official Android App එක--- Reviewed by TechZone on April 04, 2018 Rating: 5

No comments: