මෙහි ඇති සියලුම කතා වල අයිතිය මුල් රචකයා සතු වන අතර කතාව ලබාගත් මුලාස්‍රය අවසානයේ දක්වා ඇත. කතාවේ සත්‍ය අසත්‍ය බව පිළිබද අපගේ වගකීමක් නොමැත.

---ඔයා හොල්මන් විශ්වාස කරනවද?---

January 25, 2018
ඔයා හොල්මන් විශ්වාස කරනවද? කොහෙත්ම නෑ ෆේස්බුක් එකේ හැම හොල්මන් ගෘප් එකකම වගේ නිතර පෝස්ට් දදා අහන ප්‍රශ්නෙට මම උත්තර දුන්නෙ ඔය...
---ඔයා හොල්මන් විශ්වාස කරනවද?--- ---ඔයා හොල්මන් විශ්වාස කරනවද?--- Reviewed by TechZone on January 25, 2018 Rating: 5