මෙහි ඇති සියලුම කතා වල අයිතිය මුල් රචකයා සතු වන අතර කතාව ලබාගත් මුලාස්‍රය අවසානයේ දක්වා ඇත. කතාවේ සත්‍ය අසත්‍ය බව පිළිබද අපගේ වගකීමක් නොමැත.

---කුරුණෑගල සන්ජීවනී---

February 07, 2018
මම මගේ නෝනයි දරුවයි එක්ක පරන ගෙදර විකුනලා ආවා කුරුණෑගලට.එහෙන් ලස්සන ගෙයක් එක්ක ඉඩමක් අරගෙන අපි සතුටින් ජීවත් වුනා.මගේ රස්සාව තමයි ඇදුම් ...
---කුරුණෑගල සන්ජීවනී--- ---කුරුණෑගල සන්ජීවනී--- Reviewed by TechZone on February 07, 2018 Rating: 5