මෙහි ඇති සියලුම කතා වල අයිතිය මුල් රචකයා සතු වන අතර කතාව ලබාගත් මුලාස්‍රය අවසානයේ දක්වා ඇත. කතාවේ සත්‍ය අසත්‍ය බව පිළිබද අපගේ වගකීමක් නොමැත.

---ලලිතා---

February 14, 2018
මේ සිද්දිය වෙන්නෙ 1993 අවුරුද්දෙ. හිගුරක්ගොඩ පැත්තෙ තියන පොඩි ගමක වෙච්ච සිද්දියක්. ජයගුරා කියන්නෙ වයස 45ක විතර වයසට වඩා වැහැරුනු ශරීරය...
---ලලිතා--- ---ලලිතා--- Reviewed by TechZone on February 14, 2018 Rating: 5

---වියරුවකි ජීවිතේ---

February 12, 2018
නාන කාමරයට පිවිසි ඕඅයිසී ඒකනායක නාන කාමරය හාත්පස සිසාරා නිරීක්ශනය කරන්නට විය.නානකාමරය පුරා සෑම තැනකම රක්තවර්න ලේ පැල්ලම් තිබුනේ ඒ තුල අ...
---වියරුවකි ජීවිතේ--- ---වියරුවකි ජීවිතේ--- Reviewed by TechZone on February 12, 2018 Rating: 5