මෙහි ඇති සියලුම කතා වල අයිතිය මුල් රචකයා සතු වන අතර කතාව ලබාගත් මුලාස්‍රය අවසානයේ දක්වා ඇත. කතාවේ සත්‍ය අසත්‍ය බව පිළිබද අපගේ වගකීමක් නොමැත.

---රොබොට් අයියාගේ අත්දැකීම්---

March 09, 2018
මුලින්ම කියන්න ඕන මම මේ හොල්මන් සීන් ගැන හොයන්න වැඩි උනන්දුවක් ඇතිවුනේ එවකට මගේ දෙමවුපියෝ අණුගමනය කල යම් ප්‍රතිපත්තියක් නිසා කියල..... ක...
---රොබොට් අයියාගේ අත්දැකීම්--- ---රොබොට් අයියාගේ අත්දැකීම්--- Reviewed by TechZone on March 09, 2018 Rating: 5

---ධවල කන්‍යාවිය---

March 05, 2018
"මල්ලි අද අපි ගමනක් යනවා ඔයා රෑට කොහෙන් හරි කන්න " කාර්යාලයේ තේ වෙලාවේ නාද වූ ජංගම දුරකථනයට ඇමතුම බෝඩිමෙනි.ඇවිල්ලත් තාම එක...
---ධවල කන්‍යාවිය--- ---ධවල කන්‍යාවිය--- Reviewed by TechZone on March 05, 2018 Rating: 5

--තවත් සත්‍ය අත්දැකීමක්---

March 04, 2018
මේ කතාව මට ඇත්තටම වෙච්ච දෙයක්. අපේ ලොකුතාත්තා කෙනෙක් නැතිවුනා මීට අවුරුදු කීපයකට කලින් පපුවේ අමාරුවක් හැදිලා තමයි නැති වුනේ. එයාගේ මිනි...
--තවත් සත්‍ය අත්දැකීමක්--- --තවත් සත්‍ය අත්දැකීමක්--- Reviewed by TechZone on March 04, 2018 Rating: 5