මෙහි ඇති සියලුම කතා වල අයිතිය මුල් රචකයා සතු වන අතර කතාව ලබාගත් මුලාස්‍රය අවසානයේ දක්වා ඇත. කතාවේ සත්‍ය අසත්‍ය බව පිළිබද අපගේ වගකීමක් නොමැත.

---වර්ජිනියා වෙරළේ අද්භූත පුද්ගලයා: එඩ්ගා කේසි---

March 20, 2018
ස්වයං මෝහන නිද්‍රාව මගින් ප්‍රගුණ කල චිකිත්සා ක්‍රමයකින් දහස් ගණන රෝගීන්ට හා දුකට පත්වූවනට පිහිටවූ අරුම පුදුම පුද්ගලයෙකු ගැන කලකට පෙර ...
---වර්ජිනියා වෙරළේ අද්භූත පුද්ගලයා: එඩ්ගා කේසි--- ---වර්ජිනියා වෙරළේ අද්භූත පුද්ගලයා: එඩ්ගා කේසි--- Reviewed by TechZone on March 20, 2018 Rating: 5

---වනචාරී හොල්මන්---

March 19, 2018
මේ සිද්ධිය‍ට මගේ කිසිම සම්බන්දයක් නෑ මේක මට යාලුවෙක් කියපු දෙයක් මේ යාළුවා ලංකාවේ කෙනෙක් නෙමේ එයා එල් සැල්වදෝර් කියන රටේ කෙනෙක් මේ සි...
---වනචාරී හොල්මන්--- ---වනචාරී හොල්මන්--- Reviewed by TechZone on March 19, 2018 Rating: 5