මෙහි ඇති සියලුම කතා වල අයිතිය මුල් රචකයා සතු වන අතර කතාව ලබාගත් මුලාස්‍රය අවසානයේ දක්වා ඇත. කතාවේ සත්‍ය අසත්‍ය බව පිළිබද අපගේ වගකීමක් නොමැත.

---නිවුන්නු---

April 27, 2018
හෙලෝ ... ඔව් ඔව් මම දැන් එන්න හදන්නේ අම්මේ... මොනවා ලමය ලැබුනද අනේ අම්මේ මම දැන්මම එනවා... ව්නාඩි කිහිපයක් ඇතුලට පිලිවෙලක් වී ඉක්මනින්...
---නිවුන්නු--- ---නිවුන්නු--- Reviewed by TechZone on April 27, 2018 Rating: 5

---ආටානාටිය සුත්‍රය---

April 25, 2018
හුගක් අය කියනවා බුදු වදන නිවන් මගට යන පාර පමණක් කියන දර්ශණයක් කියලා. මේ අය කියන දෙයක් තමා බුදු දහමේ යක්ශයන් එලවන්න , එ අමනුශ්‍ය කරදර වල...
---ආටානාටිය සුත්‍රය--- ---ආටානාටිය සුත්‍රය--- Reviewed by TechZone on April 25, 2018 Rating: 5

---සුල්තාන්ගේ මාලිගාව---

April 23, 2018
 නිව් ඔර්ලීන්ස්, ඇමරිකාවේ ලුසියානා ප්‍රාන්තයේ විශාලතම නගරයයි. ඒ නගරයේ ඇති ඩෝෆයින් වීදියත් ඔර්ලීන්ස් වීදියත් කෙළවර වෙන තැන ඇති අංක 716 ලි...
---සුල්තාන්ගේ මාලිගාව--- ---සුල්තාන්ගේ මාලිගාව--- Reviewed by TechZone on April 23, 2018 Rating: 5