මෙහි ඇති සියලුම කතා වල අයිතිය මුල් රචකයා සතු වන අතර කතාව ලබාගත් මුලාස්‍රය අවසානයේ දක්වා ඇත. කතාවේ සත්‍ය අසත්‍ය බව පිළිබද අපගේ වගකීමක් නොමැත.

---ශාන්තිකර්මය---

May 25, 2018
" මල්ලි ගස් නගින්න පුලුවන් නේ....?" " හෙ හෙ..... " සෙනවිගේ පැනයට මගේ පිලිතුර වූයේ සිනහවක් පමණි. සැබවින්ම මට අතු නැ...
---ශාන්තිකර්මය--- ---ශාන්තිකර්මය--- Reviewed by TechZone on May 25, 2018 Rating: 5

---වශිය---

May 22, 2018
මගේ තවත් කතාවක්...100%ක් මගේම අත්දැකීම්වලින් ලියන්නේ. විස්වාසය සහා අවිශ්වාසය ඔයාගේ හිතට හා මොලයට භාරයි යකා මහත්තයා නොහොත් ගුප්ත රෝග ...
---වශිය--- ---වශිය--- Reviewed by TechZone on May 22, 2018 Rating: 5

---හමුදා කදවුරට කොටි පහර දෙද්දී ගුවන් නියමුවන් බේරා ගන්නට අඳුරේ ආ අමුත්තා---

May 20, 2018
යුද්ධය අවසන් වෙමින් තිබූ කාල වකවානුවයි. නැගෙනහිර පලාතෙන් ඒවන විට එල්ටීටීඊ ක‍්‍රියාකාරකම් බොහෝදුරට තුරන් කර තිබුණි. ඇතැම් අවස්ථාවල තැනින්...
---හමුදා කදවුරට කොටි පහර දෙද්දී ගුවන් නියමුවන් බේරා ගන්නට අඳුරේ ආ අමුත්තා--- ---හමුදා කදවුරට කොටි පහර දෙද්දී ගුවන් නියමුවන් බේරා ගන්නට අඳුරේ ආ අමුත්තා--- Reviewed by TechZone on May 20, 2018 Rating: 5