මෙහි ඇති සියලුම කතා වල අයිතිය මුල් රචකයා සතු වන අතර කතාව ලබාගත් මුලාස්‍රය අවසානයේ දක්වා ඇත. කතාවේ සත්‍ය අසත්‍ය බව පිළිබද අපගේ වගකීමක් නොමැත.

---අනූගේ කතාව---

June 15, 2018
 මේ කතාව මං Primary එකේ teach කරන කොට මගෙ පන්තියට මට සහයට හිටපු හිතවත් ඉතාම රූමත් ගුරුතුමියක් ගැනයි. අැය නමින් අනූ... අනූ දුටු දුටුවන...
---අනූගේ කතාව--- ---අනූගේ කතාව--- Reviewed by TechZone on June 15, 2018 Rating: 5

---මහ ගෙදර වලව්ව---

June 13, 2018
අපෙ අම්මගෙ මහ ගෙදර වලව් විදිහට හදපු ටිකක් ගුප්ත ගෙදරක්....අපි එහෙ අවුරුද්දකට 5වතාවක් විතරයි යන්නෙ.මොකද එහෙ කිරි අම්ම කිරි අත්ත කවුරුත් ...
---මහ ගෙදර වලව්ව--- ---මහ ගෙදර වලව්ව--- Reviewed by TechZone on June 13, 2018 Rating: 5

---අද්භූත මිණිරන් පතළ---

June 11, 2018
 ජයසිරි නම් ඔහුට රැකියාවක් නොවු බැවින් මිණිරන් පතළක අත් උදව් කරුවකු ළෙස සේවයට යොමුවූයේ ඉමහත් කැමැත්තකිනි. ඔහුට පැවරීතිබූ කාර්යය වූයේ ප...
---අද්භූත මිණිරන් පතළ--- ---අද්භූත මිණිරන් පතළ--- Reviewed by TechZone on June 11, 2018 Rating: 5