මෙහි ඇති සියලුම කතා වල අයිතිය මුල් රචකයා සතු වන අතර කතාව ලබාගත් මුලාස්‍රය අවසානයේ දක්වා ඇත. කතාවේ සත්‍ය අසත්‍ය බව පිළිබද අපගේ වගකීමක් නොමැත.

--- අප්‍රකට මායා කර්ම---

June 21, 2018
මේ ලිපියෙන් නම් මං ඉදිරිපත් කරන්න හදන්නෙ ශ්‍රී ලංකාවෙ පැරණි කාලයේ තිබුනු හා දැනටත් අප්‍රකටව තියෙන්න ඉඩ තියෙන ගුප්ත මායා කර්ම කීපයක් ගැන...
--- අප්‍රකට මායා කර්ම--- --- අප්‍රකට මායා කර්ම--- Reviewed by TechZone on June 21, 2018 Rating: 5
---ඩ්‍ර්‍ යිවර්ට වූ ඇබැද්දිය--- ---ඩ්‍ර්‍ යිවර්ට වූ ඇබැද්දිය--- Reviewed by TechZone on June 19, 2018 Rating: 5

---යහපත් ආත්ම---

June 17, 2018
ඉන්ස්පෙක්ටර්, මම දැක්කා වෙච්ච සම්පූර්ණ සිද්ධිය.. " අනතුර සිදුවූ ස්ථානයට පැමිනි වයස තිහක පමන පිරිමි පුද්ගලයෙකු මීට සුළු මොහොතකට ...
---යහපත් ආත්ම--- ---යහපත් ආත්ම--- Reviewed by TechZone on June 17, 2018 Rating: 5