මෙහි ඇති සියලුම කතා වල අයිතිය මුල් රචකයා සතු වන අතර කතාව ලබාගත් මුලාස්‍රය අවසානයේ දක්වා ඇත. කතාවේ සත්‍ය අසත්‍ය බව පිළිබද අපගේ වගකීමක් නොමැත.

---පිරිමින්ගෙන් පලි ගන්නට පස්‌සෙන් පන්නන ගැබිණි හොල්මන---

January 25, 2019
හොල්මන් අවතාරාදිය පිළිබඳව විශ්වාස නොකරන මේ ලියන මම ද මෙයට වසර ගණනකට පෙර ලද සත්‍ය අත්දැකීමක්‌ මෙසේ ලියා තබමි. පාසල් අධ්‍යාපනයෙන් ඉවත්ව උ...
---පිරිමින්ගෙන් පලි ගන්නට පස්‌සෙන් පන්නන ගැබිණි හොල්මන--- ---පිරිමින්ගෙන් පලි ගන්නට පස්‌සෙන් පන්නන ගැබිණි හොල්මන--- Reviewed by TechZone on January 25, 2019 Rating: 5
---බටහෙළ කන්දේ හොල්මන් පුවක් වල--- ---බටහෙළ කන්දේ හොල්මන් පුවක් වල--- Reviewed by TechZone on January 23, 2019 Rating: 5