මෙහි ඇති සියලුම කතා වල අයිතිය මුල් රචකයා සතු වන අතර කතාව ලබාගත් මුලාස්‍රය අවසානයේ දක්වා ඇත. කතාවේ සත්‍ය අසත්‍ය බව පිළිබද අපගේ වගකීමක් නොමැත.
---විශ්වගේ මනෝකාය මාරක රිය අනතුර වළක්වයි--- ---විශ්වගේ මනෝකාය මාරක රිය අනතුර වළක්වයි--- Reviewed by TechZone on February 08, 2019 Rating: 5

---ගෝමරීගේ අවතාරය---

February 06, 2019
අැල්ල පාමුල ගල්තලාවෙහි ගොම්මන් යාමයේ පදමට ඉස්තරම්ම වර්ගයේ අරක්කු හා කටගැස්ම රසවිදිමින් උන්නේ සුදු මහත්වරුන් දෙදෙනෙක් වූ ෆෝල් හා රිචඩ් ය...
---ගෝමරීගේ අවතාරය--- ---ගෝමරීගේ අවතාරය--- Reviewed by TechZone on February 06, 2019 Rating: 5

---එමලිගේ මුදුව/ Ring of Emali Silvester---

February 06, 2019
ඈත සිතිජයේ සැදැ ඉර බැස යමින් පවතී .රත් පැහැයෙන් යුතු අහස් තලයේ අලු පැහැති වලාකුළු තැනින් තැන පාවෙමින් පවතී. ළමුන් කුඩා ළමුන් වෙරලේ ඒ මේ...
---එමලිගේ මුදුව/ Ring of Emali Silvester--- ---එමලිගේ මුදුව/ Ring of Emali Silvester--- Reviewed by TechZone on February 06, 2019 Rating: 5