මෙහි ඇති සියලුම කතා වල අයිතිය මුල් රචකයා සතු වන අතර කතාව ලබාගත් මුලාස්‍රය අවසානයේ දක්වා ඇත. කතාවේ සත්‍ය අසත්‍ය බව පිළිබද අපගේ වගකීමක් නොමැත.
---ඇපල් (iPhone) ජංගම දුරකථනයෙහි මිනිස්රූපය--- ---ඇපල් (iPhone) ජංගම දුරකථනයෙහි මිනිස්රූපය--- Reviewed by TechZone on February 13, 2019 Rating: 5

---හොල්මන් සෙල්ලමක්---

February 10, 2019
ඔන්න යාලුවනේ පට්ටම කාලෙකට පස්සෙ තව කතාවක් ලිව්වා.කතාවක් කිව්වට වෙනද වගේම හොල්මන් සෙල්ලමක් එහෙමත් නැත්නම් චාරිත් ‍ රයක් තමයි මේකත්.මේකෙ න...
---හොල්මන් සෙල්ලමක්--- ---හොල්මන් සෙල්ලමක්--- Reviewed by TechZone on February 10, 2019 Rating: 5