මෙහි ඇති සියලුම කතා වල අයිතිය මුල් රචකයා සතු වන අතර කතාව ලබාගත් මුලාස්‍රය අවසානයේ දක්වා ඇත. කතාවේ සත්‍ය අසත්‍ය බව පිළිබද අපගේ වගකීමක් නොමැත.

---අද්භූත රුව---

March 09, 2019
මා ඔහුගෙන් විමසුවේ ඔබ හොල්මන් ගැන දන්නවද ඔබ ඒවා දැක තිබෙනවාද යන්නය. ඔහුගේ මුහුනෙන් එවෙලේ පිලිබිබු වූයේ තැතිගැන්මක ස්වරූපයයි. ඔහු හුස...
---අද්භූත රුව--- ---අද්භූත රුව--- Reviewed by TechZone on March 09, 2019 Rating: 5

---කළුකුමාරයා සහ මෝහිණිය---

March 07, 2019
  කළුකුමාරයා හා මෝහිණිය යනු කවුරුන්ද?බටහිර මනෝ විද්‍යාවට අනුව මෙය මානසික පෙරලියකි.යටි හිතේ ඇති ආශාව ඉස්මතු වී අවුත් නින්දේදී කාන්තාවක්...
---කළුකුමාරයා සහ මෝහිණිය--- ---කළුකුමාරයා සහ මෝහිණිය--- Reviewed by TechZone on March 07, 2019 Rating: 5