මෙහි ඇති සියලුම කතා වල අයිතිය මුල් රචකයා සතු වන අතර කතාව ලබාගත් මුලාස්‍රය අවසානයේ දක්වා ඇත. කතාවේ සත්‍ය අසත්‍ය බව පිළිබද අපගේ වගකීමක් නොමැත.
---රාවණා රජතුමාගේ විවේක මාලිගාව--- ---රාවණා රජතුමාගේ විවේක මාලිගාව--- Reviewed by TechZone on March 15, 2019 Rating: 5

---පොල් වත්ත---

March 15, 2019
මෙ කතාව සිදු වෙලා තියෙන්නේ අපේ ඔෆිස් එකේ වැඩකරන අයියා කෙනෙට . ඔහු උසස් පෙලට අනුරාධ පුර නගරෙ විද්යාලයකට තමයි ගිහින් තියෙන්නේ. ඔහුගේ නම...
---පොල් වත්ත--- ---පොල් වත්ත--- Reviewed by TechZone on March 15, 2019 Rating: 5

---මහ සෝනාගේ උපත---

March 13, 2019
සාර්ථක පාලකයෙක්ව සිටි එළාර පලවා හැරීමට දස මහා යෝදයන් පිරිවර ආ රෝහණ උප රාජධානියේ දුටු ගැමුණු රජ තම සෙබළ පිරිසට රිසි ලෙස විවෙික සුව ගැනීම...
---මහ සෝනාගේ උපත--- ---මහ සෝනාගේ උපත--- Reviewed by TechZone on March 13, 2019 Rating: 5
---කොත්තුවට වැටුණු පෙරේත බැල්ම--- ---කොත්තුවට වැටුණු පෙරේත බැල්ම--- Reviewed by TechZone on March 11, 2019 Rating: 5