මෙහි ඇති සියලුම කතා වල අයිතිය මුල් රචකයා සතු වන අතර කතාව ලබාගත් මුලාස්‍රය අවසානයේ දක්වා ඇත. කතාවේ සත්‍ය අසත්‍ය බව පිළිබද අපගේ වගකීමක් නොමැත.

---බෝධි පූජාව තියන විට මහ හඩින් හැඬ­ූ­ ප්‍රෙතිය---

March 17, 2019
“රෑට නිදාගන්න දෙන්නෙම නෑ. යන්තම් නින්දයාගෙන එනකොටම කවුදෝ කෙනෙක් කකුලෙන් අදිනවා. ඉතින් ගැස්සිලා ඇහැරෙනවා”යි සිරිසේන කීවේය. “තමුන් කොහේද ...
---බෝධි පූජාව තියන විට මහ හඩින් හැඬ­ූ­ ප්‍රෙතිය--- ---බෝධි පූජාව තියන විට මහ හඩින් හැඬ­ූ­ ප්‍රෙතිය--- Reviewed by TechZone on March 17, 2019 Rating: 5