මෙහි ඇති සියලුම කතා වල අයිතිය මුල් රචකයා සතු වන අතර කතාව ලබාගත් මුලාස්‍රය අවසානයේ දක්වා ඇත. කතාවේ සත්‍ය අසත්‍ය බව පිළිබද අපගේ වගකීමක් නොමැත.

---රාත්‍රී තේ කඩය ---

April 06, 2019
මම චමත්කා. මම වැඩකෙරුවේ කවුරුත් පිලිගත් සුප් ‍ රසිද්ධ office එකක. ගොඩක් වෙලාවට අපේ office එකේ අය office එකේ වැඩවලට පිටපලාත් වලට යනවා. ...
---රාත්‍රී තේ කඩය --- ---රාත්‍රී තේ කඩය --- Reviewed by TechZone on April 06, 2019 Rating: 5

---යාය හතර---

April 03, 2019
මේ ලොකු උන්නැහේ ... හීතලේ සහ හිරිකඩ වැස්සේ වාහනයෙන් පිටට බසින්නට ඇතිවුණු කම්මැලි කම නිසාම මම වාහනයේ සිටම වයෝවෘධ මිනිසාට ආමන්ත්‍රණය ක...
---යාය හතර--- ---යාය හතර--- Reviewed by TechZone on April 03, 2019 Rating: 5

---කළු බළල් ශාපය---

March 31, 2019
" ඩහ්....ඩහ්....ඩොහ්....ඩොහ්.." කාමරයේ ජනෙල් කූරු හරහා ඇතුළට කඩාවදිනා සුළඟ ගෙන ආවේ අමිහිරි කටුක ශබ්දයකි....දැඩි නියඟයෙන් බ...
---කළු බළල් ශාපය--- ---කළු බළල් ශාපය--- Reviewed by TechZone on March 31, 2019 Rating: 5