මෙහි ඇති සියලුම කතා වල අයිතිය මුල් රචකයා සතු වන අතර කතාව ලබාගත් මුලාස්‍රය අවසානයේ දක්වා ඇත. කතාවේ සත්‍ය අසත්‍ය බව පිළිබද අපගේ වගකීමක් නොමැත.

---සූනියම් දේවතාවුන් වහන්සේ---

April 24, 2019
රබ්බඩ පුවක් සුවදයි බොල.. ගමේ නිවසක පිරිමි දරුවෙකු උපන් කල රාත්‍රී කාලයේ නිවසේ පිලිකන්න පැත්තෙන් මෙවැනි කට හඩක් ඇසේ.. කටහඩ ඇසී නිව...
---සූනියම් දේවතාවුන් වහන්සේ--- ---සූනියම් දේවතාවුන් වහන්සේ--- Reviewed by TechZone on April 24, 2019 Rating: 5

---ගුරුන්නාන්සේ---

April 22, 2019
හොල්මන්,අවතාර දැක්කම පේ නුලක් දාගන්ඩ හොයාගෙන යන්නේ කට්ටාඩි ගුරුන්නාසේව.කට්ටඩි කියන්නේ යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර ගුරුකම් දන්න බොහොම තේජවන්ත ශරීර...
---ගුරුන්නාන්සේ--- ---ගුරුන්නාන්සේ--- Reviewed by TechZone on April 22, 2019 Rating: 5