මෙහි ඇති සියලුම කතා වල අයිතිය මුල් රචකයා සතු වන අතර කතාව ලබාගත් මුලාස්‍රය අවසානයේ දක්වා ඇත. කතාවේ සත්‍ය අසත්‍ය බව පිළිබද අපගේ වගකීමක් නොමැත.

---පොඩි අක්කාගේ අවතාරය---

May 04, 2019
"ඉපිද මියෙන සංසාර චාරිකාවේ එක් ගමනාන්තයක දැන් අපි ගිමන් හරින්නෙමු.දුක සැප - සිනහව - කඳුළ උපතින්ම උරුම කරගත්තු අපි, ජීවිතේ ජීවත් ...
---පොඩි අක්කාගේ අවතාරය--- ---පොඩි අක්කාගේ අවතාරය--- Reviewed by TechZone on May 04, 2019 Rating: 5

---වොරන් පවුලේ ශාපය THE NUN ( VALAC )---

May 02, 2019
අද මන් ඔයාලට දෙන්න විශේෂ දෙයක් ගේනවා අද මන් ඔයාලට ගෙනාවේ චිතරපටයක් නම් නොවේ සත්‍ය කතාවක් ඔස්සේ නිර්මාණය වූ චිත්‍රපට පෙළක ඉතිහාසය සම්බන්...
---වොරන් පවුලේ ශාපය THE NUN ( VALAC )--- ---වොරන් පවුලේ ශාපය THE NUN ( VALAC )--- Reviewed by TechZone on May 02, 2019 Rating: 5

---කලු මැනිකා---

April 30, 2019
යකා මහත්තයා නොහොත් ගුප්ත රෝග විශේෂඥ ජයවර්දන මහතා සමග ගෙවු කාලයේ ලද සත් ‍ ය සිදුවීමක් අත්දැකීම් එක්ක..... 👇 කොලඹ අවට ගොඩක් ජනාකීර්න ප...
---කලු මැනිකා--- ---කලු මැනිකා--- Reviewed by TechZone on April 30, 2019 Rating: 5