මෙහි ඇති සියලුම කතා වල අයිතිය මුල් රචකයා සතු වන අතර කතාව ලබාගත් මුලාස්‍රය අවසානයේ දක්වා ඇත. කතාවේ සත්‍ය අසත්‍ය බව පිළිබද අපගේ වගකීමක් නොමැත.

---වෙසමුණි හෙවත් වෛශවණ---

June 28, 2019
හෙල යක්ෂ සභාවේ නායකයා ලෙස හැඳින්වෙන්නේ වෙසමුණි යක්ෂ රජුයි. අති විශාල යකඩ යගදාවක් හා රන්කඩුව ඇත. ඔහුගේ දරුණු දඩුවම් ක්‍රම 32ක් ඇතිබව කිය...
---වෙසමුණි හෙවත් වෛශවණ--- ---වෙසමුණි හෙවත් වෛශවණ--- Reviewed by TechZone on June 28, 2019 Rating: 5
---අත්භූත නිලමැස්සාගෙන් ආ පණිවුඩය--- ---අත්භූත නිලමැස්සාගෙන් ආ පණිවුඩය--- Reviewed by TechZone on June 26, 2019 Rating: 5

---බට නලා හඩ දිගේ---

June 24, 2019
හැන්දෑවේ හමන සුලගට බණ්ඩි ගොයම හෙලවුනේ අපූරු තාලයකට. " අද රෑවෙනකම්ම උබ වතුර ගහනවද " නියර දිගේ ගමන් කරමින් හිටිය සෙනරත් මාම...
---බට නලා හඩ දිගේ--- ---බට නලා හඩ දිගේ--- Reviewed by TechZone on June 24, 2019 Rating: 5