මෙහි ඇති සියලුම කතා වල අයිතිය මුල් රචකයා සතු වන අතර කතාව ලබාගත් මුලාස්‍රය අවසානයේ දක්වා ඇත. කතාවේ සත්‍ය අසත්‍ය බව පිළිබද අපගේ වගකීමක් නොමැත.

---නිල් කුරුමිණි---

July 04, 2019
මේ සිද්දියට මූණ දුන්නෙ මගේ සීයා සහ සීයගෙ සීයා.(සීයා කොල්ලා කාලෙදි) ම්ම්ම්...මේ කතාවෙදි මගේ සීයව ගෝලයා ලෙසත් සීයගේ සීයව ගුරුන්නාන්සෙ...
---නිල් කුරුමිණි--- ---නිල් කුරුමිණි--- Reviewed by TechZone on July 04, 2019 Rating: 5
---කනත්ත අසලින් මතුවුණු සුනඛයා ---- ---කනත්ත අසලින් මතුවුණු සුනඛයා ---- Reviewed by TechZone on June 30, 2019 Rating: 5