මෙහි ඇති සියලුම කතා වල අයිතිය මුල් රචකයා සතු වන අතර කතාව ලබාගත් මුලාස්‍රය අවසානයේ දක්වා ඇත. කතාවේ සත්‍ය අසත්‍ය බව පිළිබද අපගේ වගකීමක් නොමැත.

---අළුතින් ගත්ත ගෙදර---

September 02, 2019
මේ සිද්දිය වෙලා දැනට අවුරුදු 4 විතර ඇති.කෙටියෙන්ම කියන්නන් ලිව්වට වඩා දේවල් ගොඩක් තියෙනව මේ සිදු වීමේ.මේක මගේ යාළුවෙක්ට වෙච්ච සිදුවීමක්...
---අළුතින් ගත්ත ගෙදර--- ---අළුතින් ගත්ත ගෙදර--- Reviewed by TechZone on September 02, 2019 Rating: 5