මෙහි ඇති සියලුම කතා වල අයිතිය මුල් රචකයා සතු වන අතර කතාව ලබාගත් මුලාස්‍රය අවසානයේ දක්වා ඇත. කතාවේ සත්‍ය අසත්‍ය බව පිළිබද අපගේ වගකීමක් නොමැත.

---ගල් බංගලාවේ ගැහැණු ආත්මය---

October 08, 2019
මම මුලින් රැකියාව කළේ ටෙලිනාට්‍යය නිෂ්පාදක කන්ඩායමක. ඉතින් අපේ රැකියාවේ හැටියට රටේ නොයෙක් නොයෙක් තැන් වලට යන්නත් සිද්ධ වෙනවා. මේ කියන...
---ගල් බංගලාවේ ගැහැණු ආත්මය--- ---ගල් බංගලාවේ ගැහැණු ආත්මය--- Reviewed by TechZone on October 08, 2019 Rating: 5